do góry
Agencja Rozwoju Nysy
http://www.arn.nysa.pl/o_firmie/organy_arn
Drukuj grafikę : tak / nie

Organy ARN

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. działa na podstawie postanowień Aktu Założycielskiego Spółki sporządzonego w dniu 30 listopada 2016 r. 

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 2 stycznia 2017 r.

Wysokość kapitału zakładowego: 83 502 000,00 zł od 09.05.2019 r.

Spółka ze 100 % udziałem Gminy Nysa.

Zgodnie z Aktem Założycielskim organami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników.
  2. Rada Nadzorcza.
  3. Zarząd.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Zarząd jednoosobowy: