do góry
Agencja Rozwoju Nysy
http://www.arn.nysa.pl/o_firmie/organy_arn
Drukuj grafikę : tak / nie

Organy ARN

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. działa na podstawie postanowień Aktu Założycielskiego Spółki sporządzonego w dniu 30 listopada 2016 r. 

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 2 stycznia 2017 r.

Wysokość kapitału zakładowego: 80 018 500,00 zł.

Spółka ze 100 % udziałem Gminy Nysa.

Zgodnie z Aktem Założycielskim organami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników.
  2. Rada Nadzorcza.
  3. Zarząd.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Zarząd jednoosobowy:

 

Akty prawne i dokumenty

  1. Akt Założycielski Spółki.
  2. Regulamin Organizacyjny Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie.
  3. Regulamin Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie.