do góry

Regulamin lodowiska

Regulamin Sztucznego Lodowiska

 1. Sztuczne lodowisko jest obiektem administrowanym przez Nyski Ośrodek Rekreacji.
 2. Lodowisko jest otwarte w dni powszednie od godz. 8.00 do 21.00 , w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 21.00.
 3. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność.
 4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na tafli lodowiska w obecności pełnoletniego opiekuna, który odpowiada za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie dziecka.
 5. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 obiekt rezerwowany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej w grupach zorganizowanych pod nadzorem opiekuna – nauczyciela.
 6. Korzystanie z lodowiska odbywa się w tercjach 45 minutowych.
 7. Na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 50 osób.
 8. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.
 9. Nakazuję się jazdę w rękawiczkach, szczególnie dla małych dzieci.
 10. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność i stosować się do zaleceń obsługi.
 11. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub zniszczone na terenie obiektu a nie oddanych do depozytu.
 12. W czasie przebywania na tafli zabrania się :
  • wchodzenia w obuwiu bez łyżew,
  • jazdy na długich łyżwach (panczenach),
  • jazdy z kijem hokejowym lub innym przedmiotem stanowiącym zagrożenie dla pozostałych użytkowników lodowiska,
  • jazdy z dzieckiem na ręku,
  • urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącania, podcinania, wykonywania skoków i gwałtownych hamowań,
  • zabrania się jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,
  • siadania na bandach, tafli lodu,
  • palenia tytoniu, picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających na terenie całego obiektu,
  • wprowadzania zwierząt,
  • wnoszenia na lód napoi, pożywienia i spożywania ich podczas jazdy,
  • rzucania śnieżkami i jakimikolwiek przedmiotami,
  • skuwania lodu i niszczenia band łyżwami.
 13. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach należy natychmiast informować obsługę zarządzającego.
 14. W przypadku stwierdzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
 15. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 16. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H