do góry

Regulamin orlik

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH - MOJE BOISKO 201

Boiska są czynne w następujących terminach
planowe zajęcia szkolne dla uczniów nyskich szkół
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00
boiska dostępne dla wszystkich chętnych
poniedziałek - piątek 15:30 - 21:00
sobota 10:00 - 21:00
niedziela 10:00 - 21:00
 1. Zajęcia sportowe "ogólnodostępne" koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 2. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
 3. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
 4. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
 5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 7 "a" (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego).
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem - zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu
  6. zaśmiecania
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze
  8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
  9. wprowadzania zwierząt
  10. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu
  11. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia
 7. NOR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 8. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
 9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu,
 13. a w szczególności do uwag instruktora sportu.
 14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
 15. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
  • nakazać zmianę obuwia sportowego
  • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niegodne z regulaminem zachowanie
  • nakazać opuszczenie terenu boisk
 17. Nadzór nad "Orlikeim 2012" i przestrzeganiem regulaminu pełni Kierownik Zespołu Obiektów Nyskiego Ośrodka Rekreacji

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H