do góry

Regulamin

Regulamin Krytej Pływalni

 1. Kryta pływalnia podlega Nyskiemu Ośrodkowi Rekreacji z siedzibą w Skorochowie.
 2. Użytkownikiem basenu jest osoba, która posiada ważną kartę wstępu i przebywa na terenie pływalni.
 3. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub zagrożenie dla otoczenia.
 4. Dzieci do lat sześciu mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Osoby korzystające z basenu obowiązuje noszenie specjalnie przeznaczonego do tego celu stroju kąpielowego (mężczyźni slipy) oraz czepka.
 6. Osoby bez odpowiedniego stroju i obuwia mają zakaz wstępu na nieckę obiektu.
 7. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na basen wyłącznie w strojach sportowych, klapkach i boso.
 8. Nakrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni głównej obiektu.
 9. W przebieralni obowiązuje obuwie zmienne.
 10. Odzież osobistą należy przechowywać wyłącznie w szafkach ubraniowych.
 11. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub przebieralni a nie oddane do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Każdą osobę przed wejściem do wody basenowej obowiązuje umycie się pod natryskiem przy użyciu mydła.
 13. Korzystanie z niecki z basenu może się odbywać się tylko w obecności ratownika.
 14. Ratownikami są osoby , które noszą ubiór z emblematem „RATOWNIK”, zgodny z przepisami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 15. Grupa zorganizowana korzystająca z usług Krytej Pływalni wchodzi do obiektu równocześnie. Prowadzący zajęcia lub opiekun grupy sprawdza jej stan liczbowy przed i po zajęciach.
 16. Grupa bez opiekuna lub prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na obiekt pływalni.
 17. Osoby korzystające z basenu nie mogą powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób przebywających w obiekcie, a w szczególności:
  1. biegać po terenie otaczającym nieckę basenu,
  2. skakać do wody,
  3. hałasować,
  4. spożywać na terenie niecki basenu produkty żywnościowe,
  5. wprowadzać na teren pływalni zwierząt.
 18. Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 19. Kierownik Pływalni może kontrolować zajęcia odbywające się w obiekcie, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego ich prowadzenia.
 20. Grupy korzystające z basenu zobowiązane są po zajęciach złożyć sprzęt pływacki w wyznaczonym miejscu.
 21. Osoby korzystające z usług Krytej Pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 22. Ratownicy pełniący dyżur sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 23. Wykupienie karty wstępu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
 24. Osoby korzystające z usług Krytej Pływalni zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i bezwzględnym jego przestrzeganiem.
 25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminy będą usuwane z obiektu Krytej Pływalni.
 26. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

Nysa, dnia 1 stycznia 2002 r.

Regulamin sauny

SAUNA jest czynna:

 • poniedziałek - piątek - 16.00 - 22.00
 • sobota - niedziela - 11.00 - 21.00
 1. Klienci z sauny mogą korzystać bezpośrednio przed zakończeniem pobytu na pływalni.
 2. Z sauny nie mogą korzystać:
  1. osoby chore, które powinny leżeć w łóżku,
  2. osoby z pdwyższoną temperaturą,
  3. osoby cierpiące na stany zapalne organów wewnętrznych (takie jak: choroby serca)
  4. osoby z niezupełnie wyleczoną gruźlicą płuc,
  5. osoby z nowotworami,
  6. osoby z chorobami spazmatycznymi,
  7. osoby cierpiące na alergie i choroby skóry.
 3. Do sauny wchodzimy po dokładnym umyciu i osuszeniu ciała.
 4. Korzystający z sauny musi zaopatrzyć się w obuwie typu "japonki" oraz conajmniej 1 ręcznik.
 5. Przed wejściem do strefy basenowej po skorzystaniu z sauny należy dokładnie umyć całe ciało pod natryskiem.
 6. Z sauny należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.
 7. Etapy korzystania z sauny:
  1. pobyt w saunie 8-12 minut - I cykl,
  2. stopniowe schłodzenie zimną wodą - do 8 minut,
  3. w drugim cyklu przebywanie w saunie nie powinno być dłuższe niż 10 minut,
 8. Na ławach można siedzieć lub leżeć.
 9. Po opuszczeniu gorącego pomieszczenia należy usiąść w pozycji pionowej tak, aby krążenie mogło się znowu dostosować.
 10. Przed opuszczeniem sauny i wyjściem do strefy basenowej istnieje bezwzgledny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem, niewskazane jest używanie mydła.
 11. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 12. Osoby początkujące stosują jeden etap kąpieli, to znaczy nagrzewanie i ochładzanie, natomiast osoby przyzwyczajone stosują dwa etapy.
 13. Według specjalistów z dziedziny fitness i rekreacji z sauny korzysta się raz na tydzień, zwykle w tym samym dniu tygodnia. Regularne korzystanie z sauny pozwala na skuteczną ochronę organizmu przed przeziębieniem i grypą.
 14. Istnieje możliwość rezerwacji sauny na określoną godzinę.
 15. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
 16. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujace na nietolerancję kąpieli w saunie, należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi.
 17. Z sauny nie mogą korzystać dzieci i młodzież podczas szkolnych zajeć zorganizowanych.
 18. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 19. Dyrekcja NOR zaleca wszystkim osobom korzystajacym z sauny konsultacje z lekarzm przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach wsaunie w celu sprawdzenia wpływu sauny na stan zdrowia osób korzystajacych.
 20. Dyrekcja NOR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY

 • Klient przy wejściu na pływalnię otrzymuje pasek elektroniczny, który inicjuje pobyt klienta na obiekcie.
 • Od momentu otrzymania paska do jego zdania klient ma 20 darmowych minut w ramach korzystania z sauny na: przebranie się, przerwy podczas korzystania z sauny itp.
 • W przypadku przekroczenia 20 minut klient uiszcza opłatę w wysokości 90 gr za każde rozpoczęte 6 minut.
 • Wejście na saunę inicjuje czytnik elektroniczny znajdujący się przed wejściem do sauny. Przy wyjściu z sauny oraz ponownym wejściu należy każdorazowo inicjować pasek elektroniczny.
 • Korzystanie z sauny naliczane jest minutowo – 50 gr / 1 min.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H