do góry
Strona główna Obiekty sportowe Wieża ciśnień Regulamin ścianki wspinaczkowej

Regulamin ścianki wspinaczkowej

Regulamin ścianki wspinaczkowej

 1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie oświadczenia o zobowiązaniu się do jego stosowania.
 2. Należy wspinać się w strojach niekrępujących ruchu oraz obuwiu sportowym. Zabronione jest wspinanie bez obuwia.
 3. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Ponadto, osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów lub instruktora podczas zorganizowanych zajęć. Osoby takie nie mogą tez samodzielnie asekurować.
 6. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany. Operator dokonuje instruktarzu wstępnego w zakresie asekuracji górnej.
 7. Dyżurny operator odpowiada za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do jego poleceń.
 8. Operator ma prawo usunąć osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego zaleceń z terenu ściany.
 9. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie ścianki.
 10. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją, mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do dyżurnego operatora.
 11. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym lub przeszkolonych przez instruktora wspinaczki (na podstawie okazanego zaświadczenia); - ocena poprawności należy do instruktora (pod warunkiem, że jest na ścianie), asekuracja dolna jest możliwa także podczas zorganizowanych zajęć z instruktorem. Operator ma prawo zabronić wspinaczki z dolną asekuracją, nawet jeśli wspinający się udokumentuje że przeszedł przeszkolenie w tym zakresie.
 12. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:
  • przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu
  • wspinanie nad lub pod inną osobą
  • asekurowanie w oddaleniu od ściany
 13. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 razy więcej niż osoba asekurująca!
 14. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej - wędki, stanowiska, ekspresy itp.) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany.
 15. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Na zeskoku ściany nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu. Niedopuszczalne jest też pozostawianie przyrządów asekuracyjnych wpiętych w linę.
 16. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).
 17. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się spitów, ringów oraz stanowisk
 18. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę.
 19. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 20. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany. Asekurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinacza.
 21. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H