do góry

Regulamin stadion i korty

Regulamin Stadionu Miejskiego

Stadion Miejski jest czynny:

 • w sezonie letnim (od 1 maja do 30 września) od poniedziałku do soboty w godz. 07:00 - 21:00, a w niedzielę oraz święta w czasie uzgodnionym z gospodarzem obiektu,
 • poza sezonem letnim (od 1 października do 30 kwietnia) od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 - 15:00, w sobotę i w niedzielę oraz w święta w czasie uzgodnionym z Gospodarzem Obiektu
 1. Wszelkiego rodzaju zajęcia sportowo – rekreacyjne, zawody, treningi odbywają się w uzgodnieniu z Gospodarzem Obiektu i muszą być wpisane w ogólny harmonogram korzystania ze stadionu.
 2. Dzieci i młodzież muszą podczas zajęć wychowania fizycznego, treningów, zawodów przebywać pod opieką trenerów, instruktorów, nauczycieli, innych opiekunów.
 3. Prawo do wjazdu pojazdem mechanicznym na teren stadionu mają osoby posiadające karnet lub bilet parkingowy zakupiony u gospodarza obiektu. W szczególnych przypadkach / organizatorzy imprez, kluby, obsługa / mogą wjeżdżać po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem stadionu.
 4. Pojazdy mogą poruszać się z prędkością nie przekraczającą 15 km/h.
 5. Parkingi na terenie stadionu są płatne, niestrzeżone
 6. Na terenie obiektu zabrania się:
  • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających
  • niszczenia urządzeń i sprzętu oraz drzew, krzewów i zieleni stadionu
  • zanieczyszczania obiektu
  • wjazdu nieupoważnionym pojazdom
  • wprowadzania psów i innych zwierząt
  • zakaz jazdy rowerem po koronie, bieżni i obu płytach boiska
  • przebywania na stadionie po godzinach jego zamknięcia
  • prowadzenia działalności gospodarczej i handlu obnośnego bez zezwolenia administratora obiektu
 7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu stadionu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania na czas nieokreślony.

Nysa, dnia 1 stycznia 2002 r.

Regulamin kortów tenisowych

 1. Do korzystania z kortów uprawnione są osoby mające bilet, karnet, kartę wolnego wstępu upoważniającą do korzystania z obiektu.
 2. Bilety należy nabyć u Gospodarza Kortów lub w biurze Agencji Rozowju Nysy.
 3. Opłata za korty pobierana jest zgodnie z cennikiem opłat zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Nysy nr 401/2007 z dnia 31 grudnia 2007.
 4. Wejście na korty musi być uzgodnione z Gospodarzem Kortów, który wyznacza kort do gry.
 5. Rezerwacji można dokonywać osobiście lub telefonicznie.
 6. Dokonujący rezerwacji musi dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 25% ceny miesięcznego wynajmu kortu. Rozliczenie następuje z ostatnim dniem każdego miesiąca. Anulowania rezerwacji można dokonać w każdy dzień od poniedziałku do soboty do godz. 14:00. Natomiast w niedzielę i święta anulowania należy dokonać na dzień przed ustalonym terminem. W innym przypadku wpłata zaliczki przepada.
 7. Ostatnia godzina gry na korcie kończy się na 10 min. przed wyznaczonym końcem gry.
 8. Po skończonej grze obowiązkiem grających jest wyrównanie kortu wg szkicu na rysunku.
 9. Na terenie kortów poruszamy się i zachowujemy w sposób nie utrudniający innym korzystania z kortów.
 10. Osoby korzystające z kortu treningowego (ściany) wchodzą osobnym wejściem na teren kortów.
 11. Grający powinni posiadać obuwie sportowe o miękkiej płytkoprofilowanej podeszwie bez ostrych brzegów.
 12. Za wszelkie urazy i kontuzje Gospodarz Kortów nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Osoby korzystające z kortów ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 14. Za przedmioty wartościowe i inne pozostawione na terenie kortów jak i całego stadionu gospodarz obiektu nie odpowiada.
 15. Na terenie kortów zabrania się:
  • niszczenia urządzeń i wyposażenia oraz zieleni obiektu
  • zanieczyszczania obiektu
  • wprowadzania psów i innych zwierząt
  • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody gospodarza stadionu
  • prowadzenia działalności gospodarczej i handlu obnośnego bez zezwolenia administratora obiektu
  • zakłócania spokoju i powodowanie sytuacji, które mogą utrudniać korzystanie z kortów pozostałym ich użytkownikom.
 16. Rowery należy pozostawić nad trybuną kortu nr 1 lub w miejscu do tego wyznaczonym (obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów na teren kortów)
 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu jak i także regulaminu całego obiektu będą usuwane z terenu obiektu niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania na czas nieokreślony.
 19. Nysa, dnia 31 marca 2009 r.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H