do góry
Agencja Rozwoju Nysy
https://www.arn.nysa.pl/tereny_inwestycyjne/aktualnosci_tereny_inwestycyjne/Nysa-ul.-Szlak-Chrobrego-0.24-ha/idn:2194
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualne oferty

Nysa, ul. Szlak Chrobrego 0.24 ha

16 listopada 2022
kategoria:
Tereny inwestycyjne
 
 

Oferta nr: 16-167

Powierzchnia: 0.24 ha

Forma własności: Użytkowanie wieczyste

Charakter: Inwestycyjna

Funkcja: Przemysłowa, składowa, magazynowa i usługowa

Plan zagospodarowania: TAK

Procent zabudowy: 80%, Dopuszczalna wysokość zabudowy: 25 m

 

Opis nieruchomości

Niezabudowana nieruchomości inwestycyjna położona na terenie byłej Fabryki Samochodów Dostawczych w Nysie, przy ul. Szlak Chrobrego.

Lokalizacja: Obręb Śródmieście, dz. nr 18/25

Powierzchnia terenu: 0.24 ha (maksymalna powierzchnia w jednym kawałku)

Możliwość powiększenia terenu: TAK

Główne drogi dojazdowe: dojazd asfaltową drogą gminną

Odległość do:

 • DK 46: 2 km
 • DK 41: 2 km
 • A4: 37 km
 • Międzynarodowy Port Lotniczy we Wrocławiu: 91 km

Przeznaczenie: teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny i zabudowę usługową

Infrastruktura techniczna:

 • elektryczność: TAK
 • woda: TAK
 • kanalizacja: TAK
 • telefon: TAK
 • oczyszczalnia ścieków: Konradowa 2,5 km

Uwagi dodatkowe

ULGI DLA INWESTORÓW

 • Polska Strefa Inwestycji - ulgi w podatku dochodowym CIT lub PIT w związku z realizacją nowej inwestycji,
 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na realizację nowej inwestycji lub tworzenie nowych miejsce pracy związanych z inwestycją do wysokości 60% kosztów inwestycji na okres nie dłuższy niż 5 lat.
 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców: zatrudniających młodocianych w celu nauki zawodu, zatrudniających młodzież, tworzących nowe miejsca pracy lub realizujących inwestycje w zakresie działalności hotelarskiej.

 

 
 

 

 

Biuro do Spraw Inwestorów i Działalności Gospodarczej
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Sylwia Grześków
Tel. +48 77 40 80 603
e-mail: