do góry
Strona główna Tereny inwestycyjne Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)

Czym jest PPP?

 • Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest formą długoterminowej współpracy sektora publicznego i prywatnego przy inwestycjach mających na celu realizację zadań publicznych. 
 • Zgodnie z definicją zawartą w ustawie PPP (art.1 ust.2), przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
 • Przedmiotem umowy o PPP jest realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia za wynagrodzeniem.
 • Obie strony umowy czerpią z niej korzyści a ich zakres zależy od wkładu finansowego.
 • Wynagrodzenie sektora prywatnego zgodnie z ustawą to prawo do pobierania pożytków z przedsięwzięcia, z możliwością dofinansowania przez podmiot publiczny.
 • PPP jest środkiem do celu, jakim jest świadczenie usług publicznych wysokiej jakości.
  Komisja Europejska w „Wytycznych dotyczących udanego partnerstwa publiczno-prywatnego” wskazała tę metodę realizacji inwestycji jako korzystną mającą na celu reformę i poprawę infrastruktury oraz usług.

Komisja określiła cztery zasadnicze zadania dla sektora prywatnego w systemach PPP:

 • zapewnienie dodatkowego kapitału;
 • zapewnienie alternatywnych umiejętności w zakresie zarządzania i wdrażania;
 • zapewnienie wartości dodanej konsumentowi i ogółowi społeczeństwa;
 • zapewnienie lepszego określenia potrzeb i optymalnego wykorzystania zasobów

Kluczowym elementem partnerstwo publiczno-prywatnego (PPP) jest podział zadań i ryzyka pomiędzy współpracujących partnerów. Podstawową zasadą podziału ryzyka w projektach PPP jest przeniesienie poszczególnych ryzyk na stronę, która najlepiej potrafi nimi zarządzać tj. kontrolować i skutecznie niwelować skutki ich wystąpienia.

W Polsce współpracę sektora prywatnego i publicznego można kształtować na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) lub w określonych przypadkach na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.). Do wyboru partnera prywatnego w ramach PPP stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) lub wspomnianej wyżej ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Odnośniki:

 1. Ustawa z dn. 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090190100
 2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090190101

Gmina Nysa jest gotowa do podjęcia współpracy przy realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Zapoznaj się z naszymi pomysłami:

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Modernizacja kąpieliska miejskiego w formule PPP 16-12-16 14:05 736.38KB pobierz plik: Modernizacja kąpieliska miejskiego w formule PPP
pdf Budowa hotelu przy hali sportowej w formule PPP 16-12-16 14:06 734.29KB pobierz plik: Budowa hotelu przy hali sportowej w formule PPP
pdf Kompleksowa modernizacja ośrodka rekreacji nad Jeziorem nyskim w formule PPP 16-12-16 14:07 633.12KB pobierz plik: Kompleksowa modernizacja ośrodka rekreacji nad Jeziorem nyskim w formule PPP

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H