do góry
Strona główna O Firmie Działalność ARN

Działalność ARN

Działalność Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. obejmuje administrowanie i zarządzanie mieniem Gminy Nysa, w tym:

 • mieszkalnymi lokalami komunalnymi (ponad 1400 mieszkań, w tym 300 lokali własnych),
 • 147 wspólnotami mieszkaniowymi,
 • targowiskiem miejskim,
 • terenem byłej Fabryki Samochodów Dostawczych (tereny inwestycyjne),
 • obsługą parkingów,
 • realizacją zastępstwa inwestycyjnego w związku z budową Hai Sportowej,
 • szeroko rozumianymi usługami sportowo-rekreacyjnymi,
 • krytą pływalnią,
 • kąpieliskiem miejskim,
 • lodowiskiem/kortami tenisowymi,
 • skate parkiem,
 • stadionem miejskim.

Zgodnie z aktem założycielskim (na podstawie uchwały nr 10/2016 z dnia 30.11.2016), przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 2. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
 3. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 4. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
 5. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
 6. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 7. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
 8. Przygotowanie terenu pod budowę.
 9. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacji.
 10. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
 11. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach.
 12. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach.
 13. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.
 14. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
 15. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 16. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
 17. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.
 18. Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
 19. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
 20. Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa.
 21. Działalność obiektów sportowych.
 22. Działalność klubów sportowych.
 23. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
 24. Pozostała działalność związana ze sportem.
 25. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 26. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
 27. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana.
 28. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 29. Działalność wspomagająca edukację.
 30. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 31. Pozostałe sprzątanie.
 32. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 33. Działalność w zakresie informacji turystycznej.
 34. Działalność agentów turystycznych.
 35. Działalność pośredników turystycznych.
 36. Działalność organizatorów turystyki.
 37. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 38. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego.
 39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 40. Pozostałe zakwaterowanie.
 41. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.
 42. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
 43. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
 44. Transport wodny śródlądowy pasażerski.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H