do góry
Agencja Rozwoju Nysy
https://www.arn.nysa.pl/tereny_inwestycyjne/partnerstwo_publiczno_prywatne
Drukuj grafikę : tak / nie

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)

Czym jest PPP?

Komisja określiła cztery zasadnicze zadania dla sektora prywatnego w systemach PPP:

Kluczowym elementem partnerstwo publiczno-prywatnego (PPP) jest podział zadań i ryzyka pomiędzy współpracujących partnerów. Podstawową zasadą podziału ryzyka w projektach PPP jest przeniesienie poszczególnych ryzyk na stronę, która najlepiej potrafi nimi zarządzać tj. kontrolować i skutecznie niwelować skutki ich wystąpienia.

W Polsce współpracę sektora prywatnego i publicznego można kształtować na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) lub w określonych przypadkach na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.). Do wyboru partnera prywatnego w ramach PPP stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) lub wspomnianej wyżej ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Odnośniki:

  1. Ustawa z dn. 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090190100
  2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090190101

Gmina Nysa jest gotowa do podjęcia współpracy przy realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Zapoznaj się z naszymi pomysłami:

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Modernizacja kąpieliska miejskiego w formule PPP 16-12-16 14:05 736.38KB pobierz plik: Modernizacja kąpieliska miejskiego w formule PPP
pdf Budowa hotelu przy hali sportowej w formule PPP 16-12-16 14:06 734.29KB pobierz plik: Budowa hotelu przy hali sportowej w formule PPP
pdf Kompleksowa modernizacja ośrodka rekreacji nad Jeziorem nyskim w formule PPP 16-12-16 14:07 633.12KB pobierz plik: Kompleksowa modernizacja ośrodka rekreacji nad Jeziorem nyskim w formule PPP