do góry

Organy ARN

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. działa na podstawie postanowień Aktu Założycielskiego Spółki sporządzonego w dniu 30 listopada 2016 r. 

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 2 stycznia 2017 r.

Wysokość kapitału zakładowego: 45 028 000,00 zł.

Spółka ze 100 % udziałem Gminy Nysa.

Zgodnie z Aktem Założycielskim § 11 Organami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników.
 2. Rada Nadzorcza.
 3. Zarząd.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Przewodniczący - Jolanta Cyganowska.
 • Zastępca przewodniczącego - Radosław Roszkowski.
 • Sekretarz - Tomasz Matlach (wybrany przez załogę).
 • Członek - Grażyna Iskra (wybrana przez załogę).
 • Członek - Zbigniew Turkiewicz.

Zarząd jednoosobowy:

 • Prezes Zarządu - Bogdan Wyczałkowski

Spółka działa na podstawie:

 1. Ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1966 /Dz.U. z 1997 r nr.9 poz.43 z późn.zm/ zwanej dalej Ustawą.
 2. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).
 3. Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanej dalej Kodeksem Spółek Handlowych.
 4. Aktu Założycielskiego Spółki,
 5. Uchwał Zgromadzenia Wspólników.

Akty prawne i dokumenty

 1. Akt Założycielski Spółki.
 2. Regulamin Organizacyjny Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie.
 3. Regulamin Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H