do góry

Organy ARN

Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. działa na podstawie postanowień Aktu Założycielskiego Spółki sporządzonego w dniu 30 listopada 2016 r. 

Spółka rozpoczęła działalność w dniu 2 stycznia 2017 r.

Wysokość kapitału zakładowego: 80 018 500,00 zł.

Spółka ze 100 % udziałem Gminy Nysa.

Zgodnie z Aktem Założycielskim organami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników.
 2. Rada Nadzorcza.
 3. Zarząd.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Przewodniczący - Jolanta Cyganowska.
 • Zastępca przewodniczącego - Radosław Roszkowski.
 • Sekretarz - Tomasz Matlach (wybrany przez załogę).
 • Członek - Grażyna Iskra (wybrana przez załogę).
 • Członek - Marta Paruzel-Sprysak.

Zarząd jednoosobowy:

 • Prezes Zarządu - Bogdan Wyczałkowski

 

Akty prawne i dokumenty

 1. Akt Założycielski Spółki.
 2. Regulamin Organizacyjny Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie.
 3. Regulamin Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H