do góry
Agencja Rozwoju Nysy
https://www.arn.nysa.pl/obiekty_sportowe/cennik_lodowiska
Drukuj grafikę : tak / nie

Cennik lodowiska

Cennik usług sztucznego lodowiska 
Usługi
Bilety/szafkicena
bilet normalny
(do 1 godz. 1 osoba)
8,50 zł
bilet ulgowy
(do 1 godz. 1 osoba)
5,50 zł
karnet normalny
(8 godz. 1 osoba)
60,50 zł
karnet ulgowy
(8 godz. 1 osoba)
38,00 zł
bilet rodzinny
(dla 3 osób 1 godz.)
14,50 zł
bilet rodzinny
(dla 4 osób 1 godz.)
20,00 zł
bilet rodzinny
(dla 5 osób 1 godz.)
23,00 zł
bilet norm. na imprezę
sportową na lodzie
6,00 zł
bilet ulgowy na imprezę
sportową na lodzie
3,50 zł
wynajem lodowiska
(1 godz. do 50 osób)
210,00 zł
wypożyczenie łyżew 5,00 zł
wypożyczenie łyżew
bilet szkolny
3,00 zł
udostępnienie szafki
(depozyt) 1 godz.
1,50 zł
ostrzenie łyżew 3,50 zł
 Bilet dla opiekuna
(z dzieckiem do 6 lat)
9,00 zł


Bilet i karnet ulgowy przysługuje:

  • dzieciom od lat 4 – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
  • młodzieży szkolnej i studentom – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
 
usługacena
Bilet ulgowy 8,00 zł
Bilet normalny 13,00 zł
Bilet ulgowy dla dziecka od lat 7 2,00 zł
Bilet rodzinny dla 3 osób (1 lub 2 dorosłych +1 lub 2 dzieci) 21,00 zł
Bilet rodzinny dla 4 osób (1 lub 2 dorosłych +2 lub 3 dzieci) 28,00 zł
Bilet rodzinny dla 5 osób (1 lub 2 dorosłych +3 lub 4 dzieci) 35,00 zł
Karnet ulgowy – 8 wejść 56,00 zł
Karnet normalny – 8 wejść 87,00 zł
Wynajem lodowiska dla grupy zorganizowanej 300,00 zł
Wypożyczenie łyżew 7,00 zł
Wypożyczeni łyżew - bilet szkolny dla uczniów w ramach godzin lekcyjnych 4,00 zł
Ostrzenie łyżew 6,00 zł
Udostępnienie szafki 3,00 zł

 Zakup biletu uprawnia do jednorazowego wejścia na 1 turę (45 minut) jazdy po lodowisku rozpoczynającą się o pełnych godzinach zegarowych.

Bilet ulgowy (2 zł) przysługuje dzieciom do lat 7, przy czym o wieku dziecka decyduje rok urodzenia.