do góry

Cennik lodowiska

Cennik usług sztucznego lodowiska 
Usługi
Bilety/szafkicena
bilet normalny
(do 1 godz. 1 osoba)
8,50 zł
bilet ulgowy
(do 1 godz. 1 osoba)
5,50 zł
karnet normalny
(8 godz. 1 osoba)
60,50 zł
karnet ulgowy
(8 godz. 1 osoba)
38,00 zł
bilet rodzinny
(dla 3 osób 1 godz.)
14,50 zł
bilet rodzinny
(dla 4 osób 1 godz.)
20,00 zł
bilet rodzinny
(dla 5 osób 1 godz.)
23,00 zł
bilet norm. na imprezę
sportową na lodzie
6,00 zł
bilet ulgowy na imprezę
sportową na lodzie
3,50 zł
wynajem lodowiska
(1 godz. do 50 osób)
210,00 zł
wypożyczenie łyżew 5,00 zł
wypożyczenie łyżew
bilet szkolny
3,00 zł
udostępnienie szafki
(depozyt) 1 godz.
1,50 zł
ostrzenie łyżew 3,50 zł
 Bilet dla opiekuna
(z dzieckiem do 6 lat)
9,00 zł


Bilet i karnet ulgowy przysługuje:

 • dzieciom od lat 4 – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
 • młodzieży szkolnej i studentom – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
 
usługacena
Bilet ulgowy 6,00 zł
Bilet normalny 9,00 zł
Bilet ulgowy dla dziecka od lat 7 1,00 zł
Bilet Rodziny dla 3 osób (1 lub 2 dorosłych +1 lub 2 dzieci) 15,00 zł
Bilet Rodziny dla 4 osób (1 lub 2 dorosłych +2 lub 3 dzieci) 20,00 zł
Bilet Rodziny dla 5 osób (1 lub 2 dorosłych +3 lub 4 dzieci) 25,00 zł
Karnet ulgowy – 8 wejść 40,00 zł
Karnet normalny – 8 wejść 62,00 zł
Wynajem lodowiska dla grupy zorganizowanej 220,00 zł
Wypożyczenie łyżew 5,00 zł
Wypożyczeni łyżew - bilet szkolny dla uczniów w ramach godzin lekcyjnych 3,00 zł
Ostrzenie łyżew 4,00 zł
Udostępnienie szafki 2,00 zł

 Zakup biletu uprawnia do jednorazowego wejścia na 1 turę (45 minut) jazdy po lodowisku rozpoczynającą się o pełnych godzinach zegarowych.

 • Wstęp ulgowy (bilet lub karnet) przysługuje:
  1) uczniom i studentom na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

  2) emerytom i rencistom na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty bądź dowodu
  osobistego przedłożonego wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty,
 • 3) inwalidom i osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz
 • ich opiekunom na podstawie dokumentu potwierdzającego inwalidztwo lub stopień
 • niepełnosprawności.

Bilet ulgowy (1 zł) przysługuje dzieciom do lat 7, przy czym o wieku dziecka decyduje rok
urodzenia.

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H