do góry

 

 1. Sztuczne lodowisko jest obiektem administrowanym przez Agencję Rozwoju Nysy sp. z o.o.
 2. Lodowisko jest otwarte w dni powszednie od godz. 8.00 do 21.00, w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 21.00.
 3. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 obiekt rezerwowany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej i innych grup zorganizowanych pod nadzorem opiekuna.
 4. Wejście na tafle lodowiska odbywa się o pełnej godzinie, jazda na łyżwach trwa 45 minut, zaś ostatnie wejście rozpoczyna się o godzinie 20.00.
 5. Każdego dnia od godziny 15.00 do godziny 16.00 odbywa się przerwa techniczna.
 6. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność.
 7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na tafli lodowiska w obecności pełnoletniego opiekuna.
 8. Na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 50 osób.
 9. Podczas jazdy należy zachować maksymalną ostrożność i stosować się do zaleceń obsługi.
 10. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub zniszczone na terenie obiektu.
 11. W czasie przebywania na tafli zabrania się :
 • wchodzenia w obuwiu bez łyżew,
 • jazdy na długich łyżwach (panczenach),
 • jazdy z kijem hokejowym lub innym przedmiotem stanowiącym zagrożenie dla pozostałych użytkowników lodowiska,
 • jazdy z dzieckiem na ręku,
 • urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącania, podcinania, wykonywania skoków i gwałtownych hamowań,
 • zabrania się jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego przez obsługę,
 • siadania na bandach, tafli lodu,
 • palenia tytoniu, picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających na terenie całego obiektu,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wnoszenia na lód napoi, pożywienia i spożywania ich podczas jazdy,
 • rzucania śnieżkami i jakimikolwiek przedmiotami,
 • skuwania lodu i niszczenia band łyżwami.
 1. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach należy natychmiast informować obsługę obiektu, zaś osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie.
 2. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 3. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H