do góry
Agencja Rozwoju Nysy
https://www.arn.nysa.pl/obiekty_sportowe/regulamin_lodowisko
Drukuj grafikę : tak / nie

Regulamin lodowiska

 

 1. Sztuczne lodowisko jest obiektem administrowanym przez Agencję Rozwoju Nysy sp. z o.o.
 2. Lodowisko jest otwarte w dni powszednie od godz. 8.00 do 21.00, w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 21.00.
 3. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 obiekt rezerwowany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej i innych grup zorganizowanych pod nadzorem opiekuna.
 4. Wejście na tafle lodowiska odbywa się o pełnej godzinie, jazda na łyżwach trwa 45 minut, zaś ostatnie wejście rozpoczyna się o godzinie 20.00.
 5. Każdego dnia od godziny 15.00 do godziny 16.00 odbywa się przerwa techniczna.
 6. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność.
 7. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na tafli lodowiska w obecności pełnoletniego opiekuna.
 8. Na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 50 osób.
 9. Podczas jazdy należy zachować maksymalną ostrożność i stosować się do zaleceń obsługi.
 10. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub zniszczone na terenie obiektu.
 11. W czasie przebywania na tafli zabrania się :
 1. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach należy natychmiast informować obsługę obiektu, zaś osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie.
 2. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 3. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.